Venkovní nátěry

Výrobci

Nejprodávanější produkty

Prohlédnuté produkty

Napsali o nás

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Dobrá cena, rychlé dodání.

2018-06-15

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
S obchodem jsme velmi spokojeni. Naše objednávka je vždy velmi rychle vyřízena a připravena na vyzvednutí. Velice rádi s touto společností spolupracujeme.

2018-03-19

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
výborná komunikace, velice ochotný personál

2017-10-10

Latex venkovní 0,8kg

0001211

Nový produkt

LATEX–VENKOVNÍ je disperzní matná barva k okamžitému použití, omyvatelná, otěruvzdorná, vodou ředitelná, rychleschnoucí, výborně kryvá a roztíratelná, se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům.

Více informací

50,20 Kč s DPH

Více informací

Latexová barva pro použití v exteriéru Složení: 
Směs anorganických pigmentů a plniv, speciálních aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a styren – akrylátové disperze ve vodném prostředí.

 

Barevné odstíny: 
Vyrábí se v bílém odstínu, tónování je možno provádět tónovacími barvami HETCOLOR.

 

Použití: 
LATEX–VENKOVNÍ je disperzní matná barva k okamžitému použití, omyvatelná, otěruvzdorná, vodou ředitelná, rychleschnoucí, výborně kryvá a roztíratelná, se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům. Používá se k nátěrům omítek, zdiva, dřeva, dřevotřískových, dřevovláknitých a cementotřískových desek, betonových panelů a panelů z lehčených hmot a jiných savých podkladů v prostředí podle druhu barvy. Slouží také jako přídavek do klasických malířských nátěrů. Barva LATEX - VENKOVNÍ obdržela certifikát od TZÚS Praha č. 01 – 894, STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ č. 01 – 892.

 

Ředidlo: 
Voda (destilovaná, demineralizovaná, pitná)

 

Nanášení: 
Barva LATEX–VENKOVNÍ se nanáší štětkou, štětcem, válečkem nebo stříkáním. Pro velkoplošnou aplikaci lze použít zařízení pro vysokotlaké stříkání (AIRLESS) např. zařízení AIRLESSCO firmy STORCH.

 

Podklad: 
Vyzrálý, chemicky neutrální, pevný, suchý, zbavený mechanických nečistot, odmaštěný, zatmelený a zabroušený, zbavený prachu a nesoudržných vrstev, napuštěný zředěnou barvou nebo penetračním přípravkem A–GRUND. U nových omítek odstraňte uvolněná zrnka písku (přebroušení, ometení kartáčem).

 

Příklad nátěrového postupu: 

· základní napouštěcí nátěr se provede barvou zředěnou max. 3 – 4 litry vody na 1 kg barvy, popřípadě penetrace přípravkem A–GRUND

· po zaschnutí základního napouštěcího nátěru se nanese 1 – 2 krycí nátěry barvou zředěnou max. 0,1 litru vody na 1 kg barvy

· doba zasychání je přibližně 4 hodiny při 20 °C. Teplota prostředí i podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +5 °C. Pracovní pomůcky a znečištěná místa je nutno ihned omýt vodou, protože zaschlá barva se velmi obtížně odstraňuje (např. ředidlem C 6000).

 

Vydatnost: 
6 – 10 m2 z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti podkladu a tloušťky vrstvy.

 

Balení: 
Plastová vědra o hmotnosti 0,8 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg.

 

Skladovatelnost: 
Skladovat při teplotách nad +5 °C. Barva nesmí zmrznout! Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 24 měsíců od data výroby.

 

Požárně technické charakteristiky: 

Není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201.
Výrobek není klasifikován z hlediska přepravy jako nebezpečné zboží.

 

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

LATEX–VENKOVNÍ neobsahuje organická rozpouštědla. Obsahuje styren-akrylátovou disperzi, která může u zvláště citlivých jedinců vyvolat senzibilizaci pokožky. Při práci zamezte jeho styku s kůží a očima. Nevdechujte aerosol. Používejte vhodný ochranný oděv a vhodné ochranné rukavice. Osobní ochranné pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Latex venkovní 0,8kg

Latex venkovní 0,8kg

LATEX–VENKOVNÍ je disperzní matná barva k okamžitému použití, omyvatelná, otěruvzdorná, vodou ředitelná, rychleschnoucí, výborně kryvá a roztíratelná, se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům.