Kategorie

Výrobci

Nejprodávanější produkty

Napsali o nás

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Rychlé dodání.

2020-03-25

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Maximální spokojenost s rychlostí, kvalitou a cenou dodaného zboží

2020-01-2

Ověřený zákazník
4.504.504.504.504.50
+ cena + rychlost dodání

2019-09-25

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Adresát:


Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:


Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Specifikace zboží, kterého se smlouva týká:

Způsob pro navrácení obdržených
finančních prostředků, případně
uvedení čísla bankovního účtu:


Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnost
BalacoEU s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do
14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V
případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta
běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží
dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnost pDatum uzavření Smlouvy:ísemně na adresu provozovny Společnost nebo elektronicky na
e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnost bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného
zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže
kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu
náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než
kupující prokáže, že zboží Společnost odeslal.

Datum:

Podpis: